תחומי עיסוק

משרדנו עוסק במגוון תחומי נדל"ן לרבות:

  • ליווי משפטי כולל ומקיף של פרויקטים למגורים במגזר העירוני, לרבות ייצוג דיירים ויזמים במסגרת החוק להתחדשות עירונית (פינוי – בינוי ותמ"א 38) וקבוצות רכישה.

  • ליווי מקיף של עסקאות מכר של דירות, מגרשים, נכסים מסחריים ופרטיים, דירות קבלן, דירות "יד שנייה" ונחלות חקלאיות.

  • ליווי משפטי כולל ומקיף בהקמת ישובים קהילתיים ופרויקטים מסחריים על קרקעות מינהל מקרקעי ישראל, רישום משבצת ויישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ליווי עסקאות מכר נחלות, לרבות הסדרת שימושים חורגים וכיו"ב.

  • ייצוג משפטי של אגודות ופרטיים בבתי משפט, ועדות ערר למיניהם וטריבונלים אחרים, בסוגיות קנייניות, תכנוניות, פיסקאליות, לרבות מיסוי מוניציפאלי.

  • ניהול עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות בהיבטים נדל"ניים שונים; ניהול תיקי תביעות פיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה; ניהול תיקי הפקעות, לרבות מול ועדות מחוזיות לתכנון ובניה, מינהל מקרקעי ישראל, מע"ץ, כביש חוצה ישראל, רכבת ישראל ועוד.

  • ניהול מו"מ ו/או הליכים משפטיים עם רשויות שונות בנושאים שפורטו לעיל, וביניהן רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, ועדות תכנון, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד הביטחון, משרד החקלאות, המשרד לתשתיות לאומיות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד גופים ממשלתיים רבים ומגוונים.

  • רישום זכויות במרשמים השונים כגון: רשות מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין, חברות משכנות ועוד. רישום ותיקון בתים משותפים.

  • עריכת צוואות, הסכמים בין יורשים, טיפול בצווי ירושה וצווי קיום צוואה מול הרשויות השונות, הגשת התנגדויות לבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, רישומי ירושות וכיוצ"ב.

  • ליווי משפטי וייצוג במקרים של ליקוי בנייה וסכסוכי שכנים;

  • הגשת חוות דעת בסוגיות קנייניות ותכנוניות, שונות ומגוונות; הגשת השגות ועררים והגנה על מגישי תכניות, בפני רשויות תכנון, על כל דרגותיהן.

 

כמו כן, ניתן לקבל במשרדנו שירותי נוטריון שונים וכן שירותי גישור.