שרותי נוטריון

במהלך החיים המודרניים, אנו נדרשים לא מעט ליתן לרשויות השונות ולגופים השונים אישורים נוטריונים מסוגים שונים.

לדוגמא: רוכש דירה המעוניין לקחת משכנתא למימון רכישת דירתו ידרש להמציא לבנק המלווה יפויי כח נוטריוני; אדם הרוכש דירה מקבלן במרבית המקרים יתבקש להמציא לקבלן יפויי כח נוטריוני ולעיתים אנו נדרשים לתרגם תעודות לידה/תעודות נישואין לגופים בחו"ל ולצרף אישור נוטריוני על נכונות התרגום.

 

עו"ד משה כהן זאדה הינו נוטריון מוסמך משנת 2010 ומשרדנו מספק ללקוחותיו את כל שירותי הנוטריון עפ"י חוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976 ובכלל זה:

אימות חתימה נוטריוני על מסמכים שונים עפ"י הנדרש;

אישור העתק נאמן למקור נוטריוני על העתק צילומי של מסמך;

תרגום מסמכים ואישור נוטריוני על נכונות התרגום;

אישור צוואה עפ"י סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965;

אימות הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ה – 1973;

אגרת שירותי הנוטריון קבועה בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978 והיא מתעדכנת כל שנה. לרשימת האגרות