סכסוכי שכנים – יש כלים משפטיים להתמודד עם הבעיה!


ביתו של אדם הוא מבצרו. אולם למרבה הצער, לעיתים, השכנים של מבצרך הופכים את חווית המגורים בבית לסיוט. אם זה מפגעי רעש ואם זה השתלטות על השטחים והרכוש המשותף, כדאי לדעת שהעניינים הללו כולם מוסדרים בחקיקה והובאו פעמים רבות בפני בתי המשפט ובפני המפקח על המקרקעין.


כאשר דייר אחד בבניין מחליט לעשות דין לעצמו, לבנו על שטח הרכוש המשותף, לבנות בגג, או לבצע כל פעולה אשר פוגעת בכלל הדיירים – יש מה לעשות. בנקודה הזאת שאלת התזמון הינה קריטית! פנייה מוקדמת למפקח, מאפשרת הוצאת צו מניעה בגין העבודות ומאפשרת ליצור לחץ יעיל (וחוקי) על הדייר הסורר. כאשר נקבעו "עובדות בשטח" וישנה בנייה בלתי חוקית, הפרוצדורה הדרושה להסרתם מורכבת וארוכה הרבה יותר אם בכלל. במצב בו "פספסתם" את המועד, הדייר הפגוע יכול לכל היותר להתווכח על תשלומי האיזון להם הוא זכאי (תשלומי איזון הינם מעין פיצוי על חלקו ברכוש המשותף בו משתמש הדייר שבנה). במידה והדיירים הצליחו לעצור את הבנייה בטרם החלה, ניסיון המשרד מלמד כי ניתן להשפיע על התכנית עצמה ולהשפיע על הבנייה שתבוצע בפועל. ככל שתפנו מהר יותר לערכאות כך התוצאה שתתקבל תהייה אפקטיבית וטובה יותר. אנשים רבים, נוטים זמן רב לשבת על המדוכה בטרם פנייה לייעוץ משפטי, במקרים כאלה, כפי שלא אחת משרדנו נוכח לדעת– לא זה המקום והזמן להתמהמה.


כתבות אחרונות

ארכיב